วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

คำคมวันนี้..!!...???...(ต่อจากเมื่อเช้า...)

เมื่อเช้า นำคำคม จากประตูห้องพักในรีสอร์ทราชาวดี ที่เกาะล้าน มาฝาก เป็นสิ่งเตือนใจสำหรับ ตัวเอง และผองเพื่อนนะคะยังมีคำคมที่น่าสนใจ อีกหลายบานประตู


บ่ายนี้จึงอยากนำมาเล่าต่อเนื่องจนจบ หวังว่าเจ้าของรีสอร์ทคงไม่ว่ากระไรนะคะ
...หากคำคม ดังกล่าว จะช่วยให้ใครบางคน หรือหลายคนเห็นช่องทาง ในการดำรงชีวิตที่ดีต่อไปได้อย่างมีความสุข
ขอชื่นชม ไอเดียบรรเจิด ของเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ มาก ๆ ...และ
ขอบคุณมากค่ะ ...^_^รีสอร์ทที่นี่..สวยอย่างมีคุณค่าจริง ๆ ค่ะ

ขอท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ในธรรมจงถึงพร้อมด้วย ธรรม 4 ประการนี้เทอญ
สัทธาสัมปทา...ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา
สีลสัมปทา......ความถึงพร้อมด้วยศีล
จาคสัมปทา.....ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค
ปัญญาสัมปทา..ความถึงพร้อมด้วยปัญญา

........<<<<<<.........>>>>>>>..............
สีตะวัน......^_^
ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ จาก FW mail เพื่อน mohtig tor. 8 จ้า ...า ..า.. า.. า.. า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น