วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รู้สู้ flood : รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น (Ep 1)

เตรียมตัวรับน้ำท่วมอย่างมีสติและรู้เท่าทัน

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปฏิทินวันพระ ๒๕๕๔ gCalendar
download pdf


อ้างอิง http://www.dra.go.th/

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ปฐมบท:คว้าฝันวันวานมาพลิกโลก ตอนที่ ๑

หนังสือ ปฐมบท:คว้าฝันวันวานมาพลิกโลก (The Element:How Finding Your Passion Changes Everything )เขียนโดย Dr. Ken Robinson หนังสือเล่มนี้ผมยืมจากห้องสมุดกลางของเมืองบอสตั้นในรูปแบบ eBook มาอ่าน เริ่มแรกนึกว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง (Self-Improvement) อ่านไปบทแรกถึงเพิ่งรู้ว่าเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (Elementary) ด้วย เนื้อหาน่าสนใจ เลยขอ "อ่านมาเล่าต่อ" บางส่วน ดังนี้