วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รู้สู้ flood : รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น (Ep 1)

เตรียมตัวรับน้ำท่วมอย่างมีสติและรู้เท่าทัน