วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แจก หนังสืือสวดมนต์ทำวัตรแปล และคู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธี

ได้รับหนังสือสวดมนต์นี้จาก @pruet
พร้อมกับคำแนะนำว่า สวดมนต์ ก็ควรจะอ่านคำแปลด้วย
อ่านไปบ่อย ๆ จะได้เข้าใจว่าศาสนาพุทธสอนอะไร


หนังสือสวดมนต์ทำวัตรแปล และคู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธีนี้ เกิดจากแรงศรัทธาของ คุณแม่ขันโท หุ่นธานี เนื่องในโอกาสอายุครบ 84 ปี แจกเป็นธรรมทานแก่สาธุชนผู ้สนใจทั่วไป

เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตโดย http://จิต-ใจ-ดี.co.cc (เวปชื่อไทย ๆ ของคนไทย)

หนังสือสวดมนต์ทำวัตรแปล และคู่มือปฏบัติงานศาสนพิธี

โคลงความดี..สี่สุภาพสอนใจ

สวัสดีค่ะ พี่น้องชาวชุมชน จิต-ใจ-ดี ที่รักทุกท่าน


ช่วงนี้ประเทศไทยฝนตกหนักทั่วทุกภาค ระวังสุขภาพด้วยนะคะ ถ้าถูกฝนบ่อย ๆ จะไม่สบายได้ค่ะ ออกไปธุระข้างนอกบ้าน ก็อย่าลืมถือร่ม และเสื้อกันฝนไปด้วย เด้อค่ะ !!

วันนี้หยุดพักผ่อนสบาย ๆ กับบรรยากาศฝนตก อากาศเย็นสดชื่น มีโคลงสี่สุภาพ...คำสอนให้ประพฤติในสิ่งดี และละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีมาฝากค่ะ

โคลงสุภาษิตนฤมทุมนาการกิจ 10 ประการ
ที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ

เป็นพระราชนิพนธใน์พระบาทสมเด็จพระจุุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นโคลงสี่สุภาพ

นฤทุมนาการ แปลว่าไม่มีอาการเสียใจ ( นิรฺ + ทุมฺมน + อาการ )
โคลงสุภาษิต 10 บท เป็นข้อแนะนำในด้านกายธรรม(การกระทำ) วจีกรรม(การพูด) และมโนกรรม(การคิด)

สาระสำคััญของโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการเป็นคำสอน ซึ่งมีอยู่ 2 แนวทางคือ

1 . สอนให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดี
2 . สอนให้ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี
๏ บัณฑิตวินิจแล้ว..............แถลงสาร...สอนเอย

ทศนฤทุมนาการ.......................ชื่อชี้

เหตุผู้ประพฤติปาน....................ดังกล่าว...นั้นนอ

โทมนัสเพราะกิจนี้.....................ห่อนได้เคยมี


เพราะทำความดีทั่วไป
๑๏ ทำดีไป่เลือกเว้น...............ผู้ใด....ใดเฮย
แต่ผูกไมตรีไป................ ....รอบข้าง
ทำคุณอุดหนุนใน...............การชอบ.....ธรรมนา
ไร้ศัตรูปองมล้าง.............กลับซ้องสรรเสริญ

เพราะไม่ได้พูดร้ายต่อใครเลย
๒๏ เหินห่างโมหะร้อน..................ริษยา
สละส่อเสียดมารษา.......................ใส่ร้าย
คำหยาบจาบจ้วงอา-........................ฆาตขู่...เข็ญเฮย
ไปหมิ่นนินทาป้าย...........................โทษให้ผู้ใด

เพราะถามฟังความก่อนตัดสิน
๓๏ ยินคดีมีเรื่องน้อย...................ใหญ่ไฉน.....ก็ดี
ยังบ่ลงเห็นไป................................เด็ดด้วน
ฟังตอบสอบคำไข..........................คิดใคร่...ครวญนา
ห่อนตัดสินห้วนห้วน........................เหตุด้วยเบาความ

เพราะคิดเสียก่อนจึงพูด

๔๏ พาทีมีสติรั้ง................รอคิด
รอบคอบชอบแลผิด.......................ก่อนพร้อง
คำพูดพ่างลิขิต...............................เขียนร่าง...เรียงแฮ
ฟังเพราะเสนาะต้อง........................โสตทั้งห่างภัย

เพราะงดพูดในเวลาโกรธ
๕๏ สามารถอาจห้ามงด..................วาจา...ตนเฮย
ปางเมื่อยังโกรธา...........................ขุ่นแค้น
หยุดคิดพิจารณา............................แพ้ชนะ....ก่อนนา
ชอบผิดคิดเห็นแม้น.........................ไม่ยั้งเสียความ

เพราะได้กรุณาต่อคนที่ถึงอับจน
๖๏ กรุณานรชาติผู้.....................พ้องภัย..พิบัติเฮย
ช่วยรอดปลอดความไขษย...............สว่างร้อน
ผลจักเพิ่มพูนใน..............................อนาคต...กาลแฮ
ชนจักชูชื่อช้อน...............................ป่างเบื้องประจุบัน

เพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิด
๗๏ ใดกิจผิดพลาดแล้ว...............ไป่ละ..ลืมเลย
หย่อนทิฐิมานะ...............................อ่อนน้อม
ขอโทษเพื่อคารวะ..........................วายบาด...หมางแฮ
ดีกว่าปดอ้อมค้อม..........................คิดแก้โดยโกง

เพราะความอดกลั้นต่อผู้อื่น
๘๏ ขันตีมีมากหมั้น.....................สันดาน
ใครเกะกะระราน............................อดกลั้น
ไป่ฉุนเฉียวเฉกพาล.....................พาเดือด....ร้อนพ่อ
ผู้ประพฤติดั่งนั้น.........................จักได้ใจเย็น

เพราะไม่ฟังคำคนพูดเพศนิทาน
๙๏ ไป่ฟังคนพูดฟุ้ง....................ฟั่นเฝือ
เท็จและจริงจานเจือ.....................คละเคล้า
คือมึดที่กรีดเถือ..........................ท่านทั่วไปนา
ฟังจะพาพลอยเข้า......................... พวกเพ้อรังควาญ

เพราะไม่หลงเชื่อข่าวร้าย
๑๐๑ อีกหนึ่งไป่เชื่อถ้อย...................คำคน....ลือแฮ
บอกเล่าข่าวเหตุผล..........................เรื่องร้าย
สืบสอบประกอบจน..........................แจ่มเท็จ...จริงนา
บ่ด่วนยักย้าย...................................ตื่นเต้นก่อนกาล


๑ ข้อความตามกล่าวแก้...............สิบประการ...นี้นอ
ควรแก่ความพิจารณ์...........................ทั่วผู้
แม้ละไป่ขาดปาน..............................โคลงกล่าว...ก็ดี
ควรระงับดับสู้....................................สงบบ้างยังดี
ดอกราชพฤกษ์..(ดอกคูน) .....เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี


ขอให้มีความสุขทุกวันนะคะ
บุณรักษาทุกท่านค่ะ


ที่มา : http://www.dmc.tv/forum/index.php?act=ST&f=35&t=2605

ภาพ : บรรยากาศ ประเพณีทำบุญ สู่ขวัญ สรงน้ำพระและสรงน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันที่ 13 เม.ย. 52 ที่ผ่านมา ค่ะ..ไม่มีภาพสรงน้ำ ที่สนุกสนาน เพราะกล้องแบ็ตเตอรี่หมดพอดีค่ะ ..อิ อิ ..จ๋อย

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แจกหนังสือ ชวนม่วนชื่น

ได้รับหนังสือเล่มนี้ต่อ ๆ มาทาง forward เมลล์
อ่านแล้วดีมาก เลยนำมาแจกจ่าย ตามปณิธานของหนังสือเล่มนี้

ลองอ่านแค่บทแรก "เรื่องก้อนอิฐที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน"
แล้วก็จะรู้สึกว่า หนังสือธรรมเล่มนี้ อ่านสนุกจริง

"ชวนม่วนชื่น"

ปล ใครอยากได้ pdf ไฟล์เก็บ ช่วย comment หรือ tweet มานะครับ
ชวนม่วนชื่น

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บันทึกของหลานสาว: เจ๋เจ้ ตอนที่ 27 28JeJe XXVIII "เจ๋เจ้สอนน้องแป้ง"

เจ๋เจ้ : น้องแป้งไปโรงเรียนห้ามร้องไห้นะค่ะ

น้องแป้ง : เจ๋เจ้ไม่ร้องไห้เหรอ

เจ๋เจ้ : โอ้ย เค้าร้องเสร็จก่อนออกจากบ้านแล้ว
(ไปโรงเรียนแล้วทำเก่ง)

JeJe XXIX "เจ้ให้เลือก"

แม่ : แจ๊คเป็นไร ทำไมเดินขาแปลกๆ

แจ๊ค : เมื่อวานเจ๋เจ้มันให้เลือกระหว่าง "ทำท่าแปลงร่างเป็นอาบะแรงเจอร์ให้มันดู" กะ"เป็นลาให้มันขี่" อ่ะ

:-)-- แจ๊ค


ปล. ติดตามตอนเก่า ๆ ได้ที่นี่ ครับ (คลิ๊ก)

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บุญบั้งไฟ..บ้านเชียงพิณ

สวัสดีค่ะพี่น้องชาวชุมชนจิต-ใจ-ดี ที่รักและคิดถึงเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 52 มีงานบุญบั้งไฟที่บ้านเชียงพิณ ซึ่งเป็นประเพณีบุญเดือน 6 ที่ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี เมื่อปีที่แล้วพี่ ๆ ที่ทำงานเล่าว่าขบวนแห่บั้งไฟสวยงามมาก ปีนี้ไม่ได้อยู่เวร จึงมาร่วมดูขบวนแห่และให้กำลังใจทีมผู้นำชุมชนและอสม.


ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของ ภาคอีสาน ของ ไทย ร วมไปถึง ลาว โดยมีตำนานมาจาก นิทานพื้นบ้าน ของภาคอีสานเรื่อง พระยาคันคาก (คางคก) เรื่อง ผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทางพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าทีคอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ ..(ข้อมูลจากวิกิพีเดีย)งานบุญบั้งไฟในแต่ละปีจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบต. มากบ้างน้อยบ้างตามขนาดของหมู่บ้าน


พิธีเปิดงานที่อบต. เริ่มบ่ายสามโมง สถานีอนามัยก็ได้รับเชิญไปร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานด้วย งานนี้หัวหน้าสถานีอนามัยรับหน้าที่ค่ะ ส่วนลูกน้องก็รอดูขบวนแห่ และถ่ายรูป ไปชมบรรยากาศกันค่ะ


บรรยากาศช่วงรอดูขบวนแห่ เมฆฝนครึ้มมา...ลุ้น ๆ กลัวฝนตกสุนัขเลี้ยงวัว ...เปล่าหรอกพอดีมันข้ามถนนพร้อมกันค่ะ... เลยเก็บภาพมาให้ดู


ชาวบ้านรอดูขบวนแห่ 2 ข้างทาง


หนูก็มารอดูขบวนแห่ด้วยค่ะ ..(ครับ!!)...^_^..
อนาคตหนูจะเป็นผาแดง-นางไอ่ พังคีและนางฟ้า ค่ะ ..(ครับ)

.

ขบวนแห่เดินจากอบต. มาที่วัดทางทิศตะวันออก แสงแดดไล่ตามหลังมา


ช่วงบ่ายแสงแดดจัดจ้า ...นางฟ้าหลบแดด ..พานดอกไม้ที่ถือก็มีประโยชน์..


นางฟ้าสวยใส..ตามวัยน่ารัก....ลูกหลานบ้านเชียงพิณค่ะผาแดง-นางไอ่ และพังคี...นี่ก็ลูกหลานบ้านเชียงพิณ


หมอประจำบ้านขอแจมด้วยคน...
ขบวนนางรำ หมู่ 1 และหมู่ 9 สวย ๆ ทั้งนั้นค่ะ .....กว่า 80 % เป็นอสม. ..


กลุ่มแม่บ้าน ม. 9 ...คุณแม่ (เมีย) กำนันถือป้ายเองค่ะ...

งานบุญบั้งไฟบ้านเชียงพิณ ม. 1 และ ม. 9 ปีนี้แม้ว่าขบวนแห่จะไม่อลังการมากมายแต่กิจกรรมนี้ยิ่งใหญ่ในความรู้สักของชาวบ้านและชุมชนที่ได้ร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามไว้ สืบลูกสืบหลานต่อไป

วันที่ 17 พ.ค. 52 มีการจุดบั้งไฟแข่งขันกันที่ทุ่งนาข้างสถานีอนามัย ไม่ได้ไปร่วมงานด้วย แต่มีรูปมาฝากชาวบ้านรอดูการจุดบั้งไฟห่าง ๆ ...

การทำบั้งไฟปีนี้ ผู้ใหญ่บ้านม. 1 เล่าให้ฟังว่าได้จ้างวานผู้เชี่ยวชาญด้านการทำบั้งไฟมาทำให้ ป้องกันการแตกระเบิดของบั้งไฟก่อนขึ้นสู่ท้องฟ้า และ

การจุดบั้งไฟ เริ่มตอน บ่าย 2 โมงครึ่ง เมื่อเครื่องบินรอบบ่ายลงสนามบินแล้ว
หยุดจุดเมื่อบ่ายสี่โมงครึ่ง เพราะเครื่องบินจะลงอีกครั้ง..นี่คือการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในงานบุญ

ขบวนแห่บั้งไฟและการจุดบั้งไฟ ปีนี้ ไม่มีการแข่งขัน แต่เป็นการทำงานร่วมกันในชุมชน เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี สั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดี รู้จักการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม

ความรัก ความสามัคคีเริ่มที่จุดเล็ก ๆ ใน ครอบครัว หมู่บ้าน ...ขยายไปจนถึงชุมชน และประเทศชาติ ก็คาดหวังว่า พวกเราคนไทยทุกคน จะรักสามัคคีเช่นกันนะคะ

ขอบคุณค่ะที่ติดตามอ่านจนจบ.


ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขทุกวัน....สวัสดีค่ะ


by สีตะวัน