วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

ความลงตัว...ในความแตกต่าง

ดอกไม้ ดารดาษอยู่ทั่วถิ่น
หลากสี หลายพันธุ์ แต่งแต้มให้โลกสวยงาม
บางดอก...มีสีขาว สะอาดตา
เฉกเช่นดอกมะลิ


แต่ใช่ว่าจะมีเพียงขาวเดียว
ยังมีขาวนวล ขาวอมเทา อยู่ในดอกเดียวกัน

บางดอกมีรูปทรงกลมกลึงดังเช่นคอกทานตะัวัน
แต่ก็ยังมีกลีบสั้น กลีบยาว ร้อยเรียงสลับซับซ้อน
อยู่ในดอกเดียวกันแม้ดอกเฟื่องฟ้าที่เริงร่าพลิ่วลมไสว
ก็ยังมีสีขาว สีส้ม สีชมพู สีม่วงแดง
สอดแซมอยู่ในดอกเดียวกัน

...ความงามที่แตกต่างหลากสี หลายพรรณ
เป็นความงามที่ยั่งยืนไม่จืดตา

ดอกไม้มีหลากสี
ความดี...ก็มีหลายแบบ

บ้างใจดี บ้างพูดดี บ้างทำดี บ้างสัมพันธ์ดี
ทุกคนต่างก็มีดีอยู่ในตัว

จงพยายามค้นหาความดีของผู้ที่เราสัมพันธ์ด้วยให้พบ
นั่นคือ โอกาสที่เราจะแสดงความดีในตัวของเราต่อเขา

อย่างน้อยก็รอยยิ้ม ท่าทีที่เป็นมิตร
อันจะช่วยเพิ่มพูนสัมพันธ์อันดีให้ยาวนาน

ไม่มีสิ่งใดดีโดยสมบูรณ์ ทุกคนต่างก็มีเสีย
บ้างปากเสีย บ้างนิสัยเสีย บ้างอารมณ์เสียอยู่บ่อยๆ

ข้อเสียมิใช่สิ่งที่น่ารังเกียจเสมอไป
แต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวจะต้องแก้ไข

....อย่าพยายามค้นหาข้อเสียของผู้ที่เราสัมพันธ์ด้วยให้เกินกว่าเหตุ
เพราะจะทำให้เราแสดงข้อเสียในตัวของเราต่อเขา

อย่างน้อยก็สีหน้า ท่าที หรือน้ำเสียง
อันเป็นการรอนมิตรไมตรีให้สั้นลง

** ทีมงานที่เข้มแข็งเกิดจากความแตกต่างของแต่ละคน
ดุจดังคอนกรีตที่แข็งแกร่งเกิดจากส่วนผสมที่ต่างกัน


เหล็ก -- ทอดยาวคุมขบวน เป็นแกนของโครงสร้าง
หิน -- แข็งแกร่งขรุขระ ทนแรงกระแทก เป็นพื้นฐานรับน้ำหนัก
ปูน--ละเอียดเป็นผง กุมส่วนผสมเข้าด้วยกัน

ทราย -- เม็ดเล็กๆ นุ่มมือกระจายได้ทั่ว ช่วยประสานสัมพันธ์
น้ำ -- ชำแรกแทรกซึมอยู่ทั่วไป คลุกเคล้าส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

อย่าหาแต่คนเลอเลิศให้ได้ดั่งใจ
จงให้โอกาสกับทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ให้เขา ได้แสดงศักยภาพของเขา

การเปิดใจยอมรับความแตกต่างของสิ่งต่างๆ
และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในทีม
ที่มีความแตกต่างอย่างกลมกลืน

คือศิลปะในการดำเนินชีวิตในโลกของความแตกต่างใบนี้

"จงเป็นส่วนหนึ่งของสีดอก กลีบดอก เกสรดอก
ของดอกไม้นานาพันธุ์ที่สดสวยดาษดาอยู่ทั่วไป

แต่อย่าเป็นดอกไม้ทั้งดอก เพียงเพื่อดอกเดียวในอุทยาน
เพราะจะอยู่อย่างอ้างว้าง วังเวง

รอวันเฉา โรยรา ไร้ผู้เหลียวแล..."


ที่มา : พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ /Secret

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น