วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เคล็ดลับ "พ่อ-แม่-ลูก" เพื่อสร้างครอบครัวเข็มแข็ง


(FW-mail) จากสมาชิก ชุมชนจิตใจดี (Thanks @prawitr)

สวัสดีครับ,

ขอร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆจากผู้จัดการครับ แต่ว่าข้อ 38, 39 ไหงซ้ำกันก็ไม่รู้นิ สงสัยต้องการเน้นเป็นพิเศษ :D

http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9520000064063

อ้น.

(ภาพประกอบ thanks to @pruet)

เคล็ดลับสามีภรรยา

1ซื่อสัตย์ต่อกัน หนักแน่น อดทน มีความรับผิดชอบ และไว้เนื้อเชื่อใจกัน

2.อย่าพยายามไปเปลี่
ยนแปลงอีกฝ่ายหนึ่ง ควรปรับตัวเข้าหากันจะดีกว่า หากไม่ชอบสิ่งใดควรหาทางบอกกันดี ๆ

3.ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความปรารถนาดีต่อกัน

4.จงเชื่อว่าทุกคนต้องการเป็นคนดีของครอบครัว และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีของตนเอง ขอเพียงให้โอกาสกันยามฝ่ายใดทำผิดพลาด ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธกัน

5.อย่าโกรธพร้อมกัน เมื่อคนหนึ่งเป็นไฟ อีกคนต้องเป็นน้ำ ยามมีปัญหาขอให้ใช้ความรักคุยกัน (เพราะบางครั้งเหตุผลไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น)

6.ไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บรื้อฟื้นความผิดพลาดในอดีตมากล่าวอ้างให้ขุ่นเคืองใจกัน

7.หลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบคายในบ้าน เพราะจะทำลายความนับถือซึ่งกันและกัน

8.ต้องไม่เริ่มต้นใช้ความรุนแรง เพราะนอกจากไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้ว ยังสร้างบาดแผลทั้งทางกายและใจแก่กันด้วย

9. ถ้ามีการโต้แย้ง อย่าแผดเสียงใสกัน และไม่พึงกล่าวคำท้าทายใด ๆ ออกมาก เช่น กล้าดีเก็บของออกจากบ้านไปเลย หรือเราหย่ากันดีกว่า

10.เมื่อเกิดเรื่องบาดหมาง ขอให้คุยกันให้จบ อย่าเข้านอนโดยไม่ทำความเข้าใจกัน

11.หากจะวิพากษ์วิจารณ์กัน พึงระวังและคำนึงถึงจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

12.เมื่อได้ทำผิดพลาด จงอย่าลังเลที่จะขออภัย และแสดงความรู้สึกเสียใจ

13.เมื่ออีกฝ่ายทำสิ่งดี ๆ ให้กัน อย่าลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณ

14.ยามทะเลาะกัน คนที่ผิดมากที่สุด คือคนที่พูดมากที่สุด ถ้าอยากเป็นคนผิดน้อย จงพยายามนิ่งให้มาก

15.เรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง แทนจะหาข้อแก้ตัว

16.หากอยากได้อยากมีอยากซื้อหาสิ่งใด ให้นึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

17.แม้กาลเวลาเปลี่ยนไป จงมอบความรัก ความมั่นคงต่อกันอย่างสม่ำเสมอ

18.ดูแลกันยามเจ็บไข้ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ปลอบใจยามผิดหวัง ให้กำลังใจกัน


เคล็ดลับคุณพ่อคุณแม่

19.ภาคภูมิใจในการมีลูก แม้จะมีลูกกี่คนก็ตาม และพร้อมที่จะรักเขาเสมอในทุกสถานการณ์

20.ร่วมมือกันอบรมเลี้ยงดูลูก ปรองดองไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ปล่อยให้การเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายเดียว ทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือทำงานเป็นทีมเดียวกัน

21.เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกในทุกด้าน ทั้งการคิด พูด และทำ

22.สอนลูกให้รู้จักอดทน ขยัน มีน้ำใจ และรู้จักให้อภัย เพราะนี่คือคุณธรรมของคนดี

23.ให้โอกาสลูกได้พัฒนาศักยภาพที่มีในตัวเขาอย่างเต็มที่ สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของลูก

24.ไม่เร่งรัด ไม่เร่งเรียน ไม่กดดันลูก เพราะเด็กยังมีเวลาแห่งความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าอีกมาก

25.ให้ความรู้แก่ลูกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในโลก และสอนเขาให้รู้จักปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

26.เมื่อลูกทำผิดควรสั่งสอนให้เขารู้ และเมื่อลูกทำถูกก็ต้องรู้จักชื่นชมให้กำลังใจด้วย

27.การอบรมสั่งสอนลูกควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และหลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการตี การตีควรเป็นตัวเลือกลำดับท้าย ๆ

28.หาเหตุผลที่จะเข้าใจลูกยามเกิดปัญหาระหว่างกัน เพราะเมื่อพบเหตุที่แท้ การแก้ไขอาจไม่ยุ่งยาก และควรพูดถึงปัญหานั้นร่วมกันในครอบครัว

29.ให้ลูกรู้ว่าเขาเป็นที่รักและต้องการของพ่อแม่ และพ่อแม่จะอยู่เคียงข้างเขาเสมอ อย่าให้เขารู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ำ ไร้ค่า ไร้ความสามารถ และไร้ที่พึ่ง

30.ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกสม่ำเสมอ มีเวลาทำกิจกรรมประจำวันร่วมกัน ดูแลเอาใจใส่ พูดคุยโอบกอดสัมผัสกันเพื่อแสดงความรักที่มีต่อเขา

เคล็ดลับคุณลูก

31.ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ เพราะชีวิตคือการเรียนรู้

32.หาตัวเองให้พบ ค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราถนัดอะไร ชอบอะไร และนำพาตัวเองไปในทิศทางที่มุ่งหวัง

33.แบ่งเวลาให้เหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือ ทำการบ้าน เล่น และช่วยงานบ้าน

34.พยายามดูแลจัดการตัวเอง ไม่ทำตัวเป็นภาระให้พ่อแม่และคนรอบข้าง ช่วยพ่อแม่ประหยัดและอดออม เอาธุระกับเรื่องของครอบครัว

35.ออกนอกบ้านทุกครั้งไม่กระทำสิ่งไม่ดี ให้สมกับที่พ่อแม่รักและไว้วางใจ

36.กลับบ้านตรงเวลา มีปัญหาต้องโทรศัพท์หรือติดต่อบอกกล่าวทุกครั้ง พึงระลึกเสมอว่าพ่อแม่เฝ้ารอการกลับบ้านของลูกด้วยใจจดจ่อเสมอแม้จนดึกดื่นค่อนคืน

37.เมื่อกลับถึงบ้านไม่เพียงสวัสดีพ่อแม่เท่านั้น แต่ควรเข้าไปกอดท่านด้วย

38.ไม่โกหกพ่อแม่ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่ ให้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้อง หรือคนในครอบครัว

39.ไม่โกหกพ่อแม่ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่ ให้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้อง หรือคนในครอบครัว

40.พี่น้องกันต้องไม่ทะเลาะกัน ไม่ทำร้ายกัน ไม่ว่าจะด้วยการกระทำ คำพูด หรือสีหน้าท่าทาง เพราะเมื่อพี่น้องไม่รักกันคนที่เสียใจที่สุดคือพ่อแม่

41.ช่วยกันสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในบ้าน ทำบ้านให้เป็นที่ที่น่าอยู่ของทุกคน

42.ช่วยเป็นกาวใจเชื่อมพ่อแม่เข้าหากันยามท่านมีเรื่องบาดหมาง

43.หมั่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา พยายามเข้าใจความคิดความรู้สึกของทุกคนในบ้าน ทั้งพ่อแม่พี่น้อง รวมทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วย

44.โน้มน้าวให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเลิกดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เลิกเล่นหวย หวังรวยพนัน


เคล็ดลับของทุกคน

45.อย่าละเลยกันในวันสำคัญ ๆ เช่น วันเกิดของสมาชิกในครอบครัว วันครบรอบแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่ วันปีใหม่ หรือวันสงกรานต์ ฯลฯ

46.วางแผนการใช้จ่ายร่วมกัน แสดงรายรับรายจ่ายให้ทราบ ให้โอกาสแต่ละคนแสดงเหตุผลเพื่อเพิ่มหรือลดรายจ่ายในครอบครัว

47.หมั่นใช้คำพูดที่กลั่นกรองด้วยเหตุผลและความรัก เพราะการพูดที่สร้างสรรค์ช่วยเสริมคุณภาพความสัมพันธ์ให้ครอบครัว

48.ไม่เอาปัญหาจากนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นจากที่ทำงานหรือที่ใด ๆ มาระบายใส่คนในครอบครัว

49.การทำบ้านให้น่าอยู่ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน ควรทำบ้านให้เป็นที่ ๆ พร้อมจะให้ความรักความเข้าใจ ให้อภัย เป็นที่พึ่งเป็นที่พักยามเดือดเนื้อและร้อนใจ

50.เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ เพราะท่านคือคลังแห่งภูมิปัญญาที่สำคัญของครอบครัว

ทั้งนี้พลังครอบครัวถือเป็นพลังหนึ่งของสังคม และการสร้างความรักความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัว เท่ากับเป็นการเติมความเข้มแข็งแก่สังคมอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

1 ความคิดเห็น: