วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551

เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคอมพิวเตอร์พร้อมนำความรู้พัฒนาประเทศ


ที่มา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

เด็กไทยสร้างชื่อคว้า 4 เหรียญจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ที่ประเทศอียิปต์เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว เจ้าของเหรียญทองทั้งสองรายเผยไม่มีความกดดัน และทำได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้ และจะนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พัฒนาประเทศ

คณะนักเรียนไทยที่ ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ วันที่ 16-23 สิงหาคม 2551 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 300 คน จากจำนวน 77 ประเทศ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ประกอบด้วย นายภานุพงศ์ ภาสุภัทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่คว้าเหรียญทอง และสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 2 ของโลก ส่วนเหรียญทองอีก 1 เหรียญ เป็นของนายธนะ วัฒนวารุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขณะที่นายอาภาพงศ์ จันทร์ทอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เหรียญเงิน และนายวิสิฐ ภัทรนุธาพร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เหรียญทองแดง
นายภานุพงศ์ ภาสุภัทร หรือ ไอซ์ เจ้าของเหรียญทองอันดับที่ 2 ของโลก กล่าวว่า เคยได้รางวัล 1 เหรียญทองจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศปี 2550 และ 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันเดียวกันในปี 2548 และ 2549 โดยใน อนาคตต้องการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และมีคำแนะนำสำหรับเพื่อนนักเรียนที่ต้องการเก่งด้านนี้ หากมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์แล้วให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จากห้องสมุด อาจารย์ หรือสถาบันที่สนับสนุน จนเกิดความชำนาญ


นายธนะ วัฒนวารุณ หรือแบงก์ กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้เหรียญทอง ตนเคยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศปี 2550 ทำให้ปีนี้มีความมั่นใจในการแข่งขัน ไม่มีความกดดันใดๆ ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นน้อย ตั้งใจทำโจทย์ให้ดีที่สุด และผลก็เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ส่วนนายสากิจ วัฒนวารุณ พ่อน้องแบงก์ กล่าวว่าภูมิใจในตัวลูกที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ การเลี้ยงลูกจะเน้นความรับผิดชอบ ตั้งใจในสิ่งที่กำลังทำ ทั้งเรื่องการเรียนหรือเรื่องอื่นๆ แต่ก็ปล่อยให้มีความคิดอิสระ และให้กำลังใจมาโดยตลอด เมื่อเขาประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ก็ดีใจ

1 ความคิดเห็น: