วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550

เรียนฟรี พระอภิธรรม ทางไปรษณีย์


อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยระเบียบการการศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสืบต่อไป

2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ต้องการศึกษาพระอภิธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่มีเวลาเรียนน้อย ไม่สามารถที่จะไปเรียนในสำนักเรียนได้ หรือผู้ที่อยู่ห่างไกลจากสำนักเรียน ให้มีโอกาสได้ศึกษาพระอภิธรรมด้วยตนเองทางไปรษณีย์

3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในส่วนของพระอภิธรรมปิฎก ให้แพร่หลายสู่สาธุชนทั่วไป อันจะยังประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตและรู้แนวทางการปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์ ตามพุทธประสงค์


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: 97.jpg Views: 52 Size: 8.2 KB ID: 187178


เรียนฟรีตลอดหลักสูตร
โดยความอุปถัมภ์ของ มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม


วิธีการเรียนการสอน

1. นักศึกษาที่สมัครเรียน จะได้รับแจกเอกสารประกอบการศึกษา โดยไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายใด ๆ (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร)

2. เอกสารประกอบการศึกษานี้จะแจกให้ทีละชุด เมื่อนักศึกษาตอบคำถามชุดที่ 1

แล้ว จะได้รับบทเรียนชุดที่ 2 เมื่อตอบคำถามชุดที่ 2 แล้ว จะได้บทเรียนชุดที่ 3

เช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ (ในแต่ละชุด จะมีบทเรียน 1-3 ตอน)

3. นักศึกษาที่ตอบคำถามครบถ้วนตามหลักสูตร (ทั้ง 10 ชุด) จะได้รับวุฒิบัตร '' พระอภิธัมมัตถสังคหะทางไปรษณีย์ ''

4.ไม่จำกัดระเวลาในการศึกษา

5. ไม่จำกัดพื้นความรู้

การสมัครเรียน

หากท่านต้องการ ศึกษาพระอภิธรรม ทางไปรษณีย์

โปรดแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ของท่านโดยละเอียด และส่งไปที่


ตู้ ปณ. 28

ปณฝ. หน้าพระลาน

กรุงเทพฯ 10202

หรือ Fax ใบสมัครส่งมาทางเบอร์ 02 - 884 5090


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02 884 5091 - 2

โทรสาร : 02 884 5090

e-mail : mailmcu@hotmail.com

http : // www.buddhism-online.org

http : // www.mcu.ac.th
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อขอทราบรายละเอียด ได้ที่
มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
5/108 - 9 ซอยอุดมทรัพย์ ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02 - 884-5091-2
โทรสาร 02 - 884-5090

การเดินทางไปมูลนิธิฯ ด้วยรถประจำทาง
สามารถไปได้หลายสายดังนี้ :-
รถประจำทาง สาย 19 , 28 , 30 , 40 , 57 , 66 , 123 , 124 , 127 , 146 , 149 ,
รถปรับอากาศ สาย 3 , 7 , 11 , 17 , 30 , 33 , 66
รถไมโครบัส สาย 4 , 8 และรถตู้อีกหลายสาย
** ลงที่ป้าย เซ็นทรัญปิ่นเกล้า หรือ เมเจอร์ปิ่นเกล้า

2 ความคิดเห็น:

 1. แล้วมึงลองลงทะเบียนเรียนยังอ่ะ?

  ลงเรียนซะนะ...จะได้เจอสัจจธรรมของชีวิต :D

  ตอบลบ
 2. เรียนที่นี่คงไม่ได้มั้งครับ
  เขาคงไม่ส่งหนังสือมาให้

  ถ้าอยู่เมืองไทยคงเรียนไปแล้ว

  ตอบลบ